Tero Weckroth

Bisnesenkeieistä, joukkorahoituksesta ja digitaalisesta sijoittamisesta

Yhteenveto

 

Uudet digitaaliset alustat ovat pysyvästi muuttamassa sijoittamista listaamattomiin yhtiöihin. Ne myös antavat tavallisille kuluttajille pääsyn sijoitusmahdollisuuksiin jotka aiemmin oli varattu vain ammattilaisille. En usko isompiin ristiriitoihin uuden "demokraattisemman" rahoitusalan ja toisaalta vakiintuneempien toimijoiden kuten bisnesenkeleiden tai VC-rahastojen välillä. Kaikille toimijoille on tilaa ekosysteemissä ja uskon, että uusille digitaalisille ankkurisijoittajille avautuu uusia mahdollisuuksia. 

 

Enkeleiden ja joukkorahoituksen välinen rajapinta

Olen bisnesenkeli. Olen myös digitaalisen sijoitusalustan hallituksen puheenjohtaja. Vaikka nämä roolit ovat minulla olleet jo vuosia, saan edelleen säännöllisesti kommentteja muilta bisnesenkeleiltä, että roolit ovat keskenään ristiriidassa. 

Jotkut enkeleistä tuntevat joukkorahoitukseksi kutsutun ilmiön kasvun uhaksi. Heidän mukaansa enkeleiden mukanaan tuomat syvällinen sektorituntemus sekä suhteet ovat tärkeitä sijoituskohteille ja että joukkorahoitusalustojen "rahvas" ei näitä pysty tarjoamaan. Toisaalla taas digitalisaation innokkaimmat promoottorit väittävät vakavissaan, että paitsi enkelit, myös koko VC-rahastojen toimiala katoavat uusien digialustojen vuoksi. Finanssiala demokratisoituu ja on aikakin, sanovat. 

Uskon kummassakin näkemyksessä olevan paljon totuutta mutta myös uskon kummankin näkemyksen olevan vahvasti liioiteltu. Itse asiassa digitaaliset alustat avaavat uusia mahdollisuuksia ammattilaisten ja vähittäissijoittajien yhteispeliin. Bisnesenkelit, vähittäissijoittajat ja jopa VC-rahastot voivat mielestäni elää toisiaan hyödyntäen samassa ekosysteemissä mutta paljon on vielä tehtävää ennen kun systeemiä voidaan kutsua terveeksi. 

Positiivisempi säätelyilmapiiri ja poliittiset asenteet fintech-yhtiöitä ja digitalisaatiota kohtaan ovat tervetulleita ja tämä on mahdollistanut digitaalisten alustojen kasvun. Kuten aina uusien ilmiöiden kohdalla, ylilyöntejä kuten yliagressiivista myyntiä on tapahtunut ja jopa suoranaisia petoksia on tullut ilmi rahaa nostavien yritysten taholta. Enkeleiden osalta on toisaalta valitettavan yleistä, että etsittyä lisäarvoa ei enkelieden puolelta löydy ja osallistuminen käytännössä rajoittuu rahan jakamiseen ja exitin odotteluun.

Tässä artikkelissa käyn läpi ajatuksiani yllämainittuihin ilmiöihin ja teen myös muutaman ennustuksen tulevaisuudesta. Myöhemmin julkistamme myös uuden sijoitusyhtiön joka aloittaa toimintansa laajentamisen tänä vuonna, tarkoituksena ankkurisijoittajana digitaalisten alustojen kautta tehtävissä rahoituskierroksissa. 

Enkelidisruptio

Bisnesenkelit eivät ole tottuneet olemaan disruption kohteena. Nämä varakkaat yksityishenkilöt yleensä näkevät itsensä disruption mahdollistajina käyttäen aikaansa, osaamistaan ja pääomaansa sijoituskohteiden auttamiseksi. Sijoituskohteina usein olevat start-up yritykset puolestaan haastavat alansa johtajat digitalisaation, paremman skaalautumisen tai asiakaskokemuksen taikka kustannusjohtajuuden kautta. 

Mutta onkin merkillistä kuinka disruptiosta kohistaan ja sitä etsitään kaikkialla muualla paitsi bisnesenkelisijoittamisessa itsessään. Perinteistä bisnesenkeleistä VC-rahastoihin ja exitiin johtavaa arvoketjua pidetään usein pyhänä lehmänä joka jotenkin kaipaa suojelua digitalisaatiolta. Syntyneet digialustat ja niiden sijoittajat ovat saaneet osakseen halventavia kommentteja joiltain bisnesenkeleiltä, kuin ikuinen viisaus asuisi vain enkelten taivaissa väkijoukkojen yllä. Kyynisempi voi todeta, että helpompi pääoman nostaminen ja korkeammat start-up valuaatiot tekevät luonnollisesti vaikeammaksi enkeleille ansaita elantonsa sijoituksista saatavilla myyntivoitoilla. 

Digitaalisten alustojen tuottamad edut

Reaktiot kertovat vaikeudesta erottaa toisistaan listaamattomien yhiöiden sijoitusprosessien digitalisointia ja toisaalta alustojen käyttöä rahan nostamiseen ns. toiselta F:ltä. ("Friends, Fools and Family" on usein käytetty kuvaus alkuvaiheen yritysten rahoittajista.)

Rahoituskierrosten digitalisointi on tarpeellista, jotta yhtiöt voivat nostaa sijoituksia lukuisilta sijoittajilta olivat nämä sitten enkeleitä tai kuolevaisia. Mutta digitalisaatio ei pakota start-uppeja avaamaan rahoitustaan laajalle yleisölle, se vain mahdollistaa sen. Riippumatta kohdeyleisöstä, sujuvammat digitaaliset työkalut mahdollistavat hajautettujen listaamattomiin yhtiöihin sijoittavien salkkujen koordinoinnin, tiedon kulun yhtiöiltä sijoittajille sekä myös lopulta pääoman palauttamisen takaisin yhtiöiltä sijoittajille. Erityisesti maiden rajat ylittävissä sijoituksissa tämä kehitys hyödyttää kaikkia, sekä enkeleitä että "joukkoja". Pienempiä sijoituksia (tuhansia euroja per sijoitus) tekeville enkeleille digialustat tarjoavat helpon tavan kohdeyhtiöiden löytämiseen ja sijoitusten hajauttamiseen. 

Vain todelliset enkelit ansaitsevat enkelivaluaation

Kuitenkin on selvää, että monet bisnesenkelit tuottavat merkittävää lisäarvoa kohdeyhtiöilleen ja monet miljardien arvoiset start-upit eivät olisi menestyneet ilman varhaisessa kasvuvaiheessa saamaansa osaamis- ja finanssipääomaa bisnesenkeleiltä. Enkeleille on jatkossakin tarvetta ja tärkeä rooli, eikä heitä voida koskaan korvata digitaalisilla työkaluilla tai joukkorahoituksella. Mutta enkeleiden on myös pystyttävä vastaamaan kysymyksiin siitä mitä he tekevät ja millä tavalla he tuottavat lisäarvoa. 

Suomen bisnesenkeliverkoston Fibanin nettisivuilla sanotaan: "Bisnesenkelit tuovat kohdeyritykseen omaa osaamispääomaansa, sekä mahdollistavat henkilökohtaisen kontaktiverkostonsa hyödyntämisen. Enkelisijoittajat tyypillisesti sijoittavat juuri kohdeyrityksen alkuvaiheissa, ja tarjoavat samalla ohjausta liiketoiminnan kehittämiseen. Enkelisijoittajat ovat avainpelaajia korkean kasvun yrityksiä luotaessa."

Jos seuraamme logiikkaa loppuun asti, on selvää että enkelikierroksilla yhtiöiden arvon pitää olla matalampi kuin yhtiön arvo puhtaille finanssisijoittajille. Tämä sopii hyvin enkeleiden ikiaikaiseen tahtoon päästä sisään yhtiöihin matalalla arvostustasolla. Osakkeiden vastineeksi enkelit tarjoavat enemmän kuin pelkkää pääomaa. Toisin sanoen passiivisille sijoittajille kuten joukkorahoitussijoittajille tarjottavien arvostustasojen tulee olla korkeampia. Tämä on vain yksinkertaisesti kolikon toinen puoli. 

Mutta tämä ei tietenkään tarkoita, että joukkorahoituskierrosten tulisi ollla liian kalliita - itse asiassa niin sanottu listautumisalennus on yhtä perusteltu listaamattomille yhtiöille digialustoijen kautta kuin pörssilistautumisissakin. Eikä tämä myöskään tarkoita kenen tahansa ansaitsevan vielä matalamman valuaation sijoitukselleen vain ilmoittamalla olevansa bisnesenkeli. 

Enkeleiden on todistettava enkeliytensä

Äskettäin eräs yhtiö haki uutta rahoitusta Fiban-yhteisön sisällä. Enkelit kutsuttiin neljännesmiljoonan euron sijoituskierrokselle "joukkorahoitusta edeltävällä valuaatiolla", mistä oli odotettavista pikavoittoja paperilla. Pikavoitot syntyisivät kun osakeantiin sijoittaneiden osakkeet olisivat hyvin nopeasti arvokkaampia kun niitä myytäisiin lisää "joukoille" korkeammalla valuaatiolla. 

Ilman lisätietoja on lukijalle varmasti varsin epäselvää mitä enkelit olisivat tehneet ansaitaakseen tuollaisen kohtelun. Moni Fibanin jäsen sijoittaa säännönmukaisesti digialustojen kautta joka tapauksessa, joten ilman selvästi määriteltyä lisäarvoa olisi paras yhdistää rahoituskierrokset ja enkelit voisivat tulla mukaan muiden kanssa yhtä aikaa ankkurisijoittajina. Tämä olisi todennäköisesti kaikista paras ratkaisu, enkeleitä lukuunottamatta.  

Vaikka enkeleiden kritisointi onkin ajoittan perusteltua, on myös selvää että ankkurisijoittajan asema ei ole lainkaan kadehdittava ilman kompensaatiota. Jos sijoituskeissi menestyy, ottavat joka tapauksessa kaikki seuraajat kunnian itselleen. Jos taas sijotus menee huonosti, syyttävät he ankkurisijoittajaa joka on johtanut heidät harhaan. 

Yksinkertaistaen voidaan ankkurisijoittajan tuoma lisäarvo jakaa neljään kategoriaan

  1. Sektoriosaaminen ja suhteet jotka auttavat kohdeyhtiötä kehittämään liiketoimintaan. Usein enkeli tulee jäseneksi kohdeyhtiön hallitukseen. 
  2. Edelliseen läheisesti liittyen, syvällinen ja tarkka DD-prosessi yhtiön teknologiasta, immateriaalioikeuksista sekä näkemys valuaatiosta - onko viimeksimainittu houkutteleva uusille sijoituksille DD:n valossa?
  3. Aito hikipääoma, esimerkiksi konsultointi, operatiivinen työ taikka johtaminen. Tämä voi sisältää myös tiimin kasaamista puuttuvaa osaamista rekrytoimalla tai jopa yhtiön varsinaien perustaminen esimerkiksi teknologian siirroissa yliopistoilta yhtiöihin
  4. Nopea päätöskyky mahdollistaen esimerkiksi yksittäisten tapahtumariskien ottamisen tai akuutissa kassakriisissä auttamisen. 

Näiden lisäksi enkelit usein tekevät isompia kertasijotuksia kuin yksittäiset joukkorahoittajat. Tästä johtuu luonnollisesti parempi neuvotteluasema yhtiötä kohtaan mutta aiemmin isompien kertasijoitusten merkittävänä etuna ollut kevyempi hallinnollinen työ on menettämässä merkitystään kun digialustat voivat helposti käsitellä suuren määrän pienempiä kertasijoituksia. 

Aiemmassa Fiban-esimerkissä, osallistuminen antiin ei välttämättä tuonut kohdeyhtiölle tai myöhemmille sijoittajille mitään eduista 1-3 ja kohdan 4 likviditeettiapukin on mahdollinen muttei mitenkään selvä.

Kuvaamani haasteet ovat edessä myös hieman eri muodoissa VC-rahastoille mutta ne toisaalta voivat kirjoittaa isompia shekkejä kuin enkelit ja näinollen myös pystyvät puolustamaan osuuttaan myöhemmillä rahoituskierroksilla. Parhailla VC-rahastoilla on myös globaalit verkostot tarjottavinaan kun enkeleillä on yleensä vain alueellisia tai kansallisia kontakteja. Mutta haasteen perusta on sama - pelkästä nimestä ei ole hyötyä kun yhtiöt pystyvät enenevässä määrin nostamaan merkittäviä pääomia suoraan maallikoilta digitaalisten alustojen kautta.

Joukoissa tyhmyys tiivistyy? 

On kiistatonta että niinsanottuun joukkorahoitukseen liittyy omia ongelmiaan. Viime vuonna esimerkiksi eräs yhtiö nosti pääomia suomalaisen alustan kautta 17 miljoonan euron valuaatiolla, vaikka yhtiöllä ei ollut valmiina juuri mitään kuin suunnitelma appsiksi. Rahoituskierros jopa onnistui ja nosti noin miljoona euroa. Ehkä ei ole yllättävää, että sama yhtiö palasi omistajien taskuille uudelleen vuotta myöhemmin. Myös on todennäköisesti perusteltua sanoa, ettei itseään kunnioittava bisnesenkeli tai VC-rahasto olisi koskenut tähän ensikertalaisyrittäjien vetämään yhtiöön.

On todellinen ongelma jos yliarvostetut surkimukset onnistuvat jatkuvasti nostamaan miljoonia joukkorahoituksella. Mutta ongelma on todennäköisesti väliaikainen tai vähintäänkin syklinen. Seuraavassa laskusuhdanteessa tulee eteen lukuisia rahoituskierroksia joissa aiemmin joukkorahoitetut yhtiöt joutuvat nostamaan aiempaa matalammilla valuaatioilla ja epäilemättä eteen tulee myös merkittävä määrä vahingoniloa enkeleiltä. Tämän seurauksena monet piensijoittajat vetäytyvät markkinalta tai vähintäänkin ovat varovaisempia sijoituksissaan jatkossa. 

Mutta digitalisaatio tai uskoakseni myöskään piensijoittajien pääseminen sijoittamaan listaamattomiin yhtiöihin eivät ole syklisiä vaan rakenteellisia muutoksia ja tulevat vaikuttamaan sijoitusympäristöön syvällisesti jatkossa. Valitettavasti ekosysteemi ei tällä hetkellä ole terve ja lukuisat muutokset ovat tarpeen jotta ammattilaisten ja piensijoittajien välinen yhteispinta toimii paremmin 

  • Piensijoittajien on tultava kriittisemmiksi sijoituskohteista ja erityisesti kiinnitettävä entistä enemmän huomiota yhtiöiden laatuun, skaalautuvuuteen ja valuaatioon
  • Jos tämä ei ole mahdollista esimerkiksi ajan tai osaamisen puutteen vuoksi, joukkosijoituksia tulee koota isompiin pääomapuuleihin joita hoidetaan ammattimaisesti
  • Tätä varten syntyy uusia sijoitusrahastoja tai -yhtiöitä. Valitettavasti nykyiset rahastorakenteet ovat joko liian raskaita tai joustamattomia. Palaan tähän myöhemmin. 
  • Ammattimaisia ja hyvin informoituja ankkurisijoittajia pitää syntyä julkisiin joukkorahoituskierroksiin. Näiden omat sijoitukset ja suositukset auttavat parhaita keissejä saavuttamaan minimitavoitteensa ja myös parantavat läpimenevien keissien laatua
  • Enkelit varmastikin huomaavat tarvitsevansa digitaalisia työkaluja. Kuten enkelit eivät kanna sijoitussummiaan käteisenä ympäri kaupunkia, heidän ei pitäisi myöskään tehdä manuaalisesti hallinnollista työtä kuten osakassopimusten allekirjoituksia tai syndikointia. Tämän sijaan heidän tulee keskittyä siihen mitä lisäarvoa he voivat tuoda kohdeyhtiöille, matalamman valuaation oikeuttamiseksi.

Yliopistolähtöiset yhtiöt ja kuoleman laakso

Samaan aikaan toisaalla, olen seurannut läheltä suomalaisten yliopistojen yrityksiä parantaa kaupallistamisoperaatioitaan. Yliopistot ovat nykyään entistä kyvykkäämpiä valmistelemaan akateemisia innovaatioita kaupalliseen käyttöön ja rahoitus Tekesiltä on nyös auttanut paljon. Paljon työtä on vielä jäljellä mutta hyvin todennäköisesti yhä enemmän yliopistolähtöisiä start-up yrityksiä etsii rahoitusta lähivuosina ainakin lääketieteen ja rahoitusalan ympärillä. 

Valitettavasti edelleen rahoitusmahdollisuuksissa on aukko yliopistojen sisällä tapahtuvan kaupallistamisen esivalmisteluvaiheen ja kansainvälisten VC-rahastojen edellyttämän kypsyysasteen välillä. Bisnesenkeleitä ei monilla aloilla ole tarpeeksi ja näillä ei ole riittävän syviä taskuja auttamaan yhtiöitä kuolemanlaakson yli. Aktiiviset enkelit myös ovat aikarajoittuneita eivätkä ehdi kovin moneen yhtiöön samanaikaisesti lisäarvoa luomaan. Varhaisvaiheen enkelisijoittaminen on lähitaistelulaji ja rankka sellainen jopa kokeneille harrastajille. 

Toisaalta olisi väärin sanoa että pääomaa ei ole saatavilla - muistakaamme ne läpimenevät heikkolaatuiset rahoituskierrokset korkeilla valuaatioilla. Myöskin koko ajan tulee julkisuuteen uusia monien miljoonien eurojen kokoisia VC-rahoituskierroksia pohjoismaissa. Valitettavasti uuden VC-rahaston järkevä minimikoko on jossain 50 miljoonan euron paikkeilla johtuen regulaatiosta, komplianssivaatimuksista ja järkevän kokousen tiimin kuluista johtuen. Tässä vaiheessa alan kehitystä on todennäköisesti mahdotonta sijoittaa järkevästi digialustojen kautta varhaisvaiheen yrityksiin ja joukkorahotukseen. Pääomaa on selvästi saatavilla mutta se on järjestettävä paremmin ollakseen hyödyksi pitkällä tähtäimellä uusyritysten muodostumisessa.

Visio ekosysteemistä

Visiossa pohjoiseurooppalaisen sijoitusekosysteemin tulevaisuudesta kaikille nykyisille pelureille on varmasti rooli jatkossakin, mutta roolit muuttuvat ajan kuluessa. Tulevaisuuden ennustaminen on aina vaikeaa mutta seuraavassa on muutamia oletuksia siitä miten eri pelurit sopeutuvat uuteen ympäristöön

Bisnesenkelit oppivat käyttämään digialustoja omaksi edukseen. Useimmissa keisseissään, erityisesti pienemmissä passiivisissa sijoituksissa, he käyttävät digialustoja kuten kuka tahansa piensijoittaja. Alustat tekevät raskaimman työn juridisten DD-prosessien hoidossa ja tämä mahdollistaa enkeleiden sijoittamisten hajauttamisen helpommin. Tärkeämmissä pääkeisseissään, joita yhdelle enkelille mahtuu vain muutama, enkelit toimivat jatkossakin lähes samalla tavalla kuin aiemmin. Tärkeänä lisänä on mahdollisuus kutsua entistä helpommin muita enkelieitä tai piensijoittajia mukaan jatkorahoituskierroksille digialustojen kautta. 

VC-rahastot oppivat myös käyttämään digialustoja ja tämä itse asiassa on jo tapahtumassa. Paljon VC-rahastojen oppimiskäyrästä on samankaltaista kuin enkeleillä mutta lisäksi VC-rahastojen kannattaa oppia käyttämään digialustojen yrityslainoitustyökaluja agressiivisemmin. Vaikka VC-portfolioiden supertähdet jatkossakin todennäköisimmin exitoidaan yrityskaupoilla eikä pörssilistauksen kautta, jää jäljelle ryhmä aivan hyviä keissejä joissa kuitenkin olisi jatkorahoitustarve ennen pörssilistausta. Aina VC-rahastolla ei kuitenkaan ole enää ruutia kuivana. Näissä tapauksissa osakeanti tai velkapohjainen mini-bondikierros olisi luonteva tapa lisäpääoman nostamiseen ja yhtiön tunnettuvuuden nostamiseen ennen listautumista.  

Digialustat todennäköisesti erilaistavat toimintamallejaan enemmn ja erikoistuvat arvoketjun eri osiin. Jotkut löytävät erityisosaamista tietyllä sektorilla ja toiset keskittyvät johonkin tiettyyn alueeseen tai maahan. Jotkut erikoistuvat puhelinsoittoihin tai muuhun henkilökohtaiseen myyntiin ja toiset alkavat lisensoimaan omaa alustaansa tai teknologiaansa muille sijoituspalveluyhtiöille. On myös mahdollista että "front office"-osat alustojen liiketoimintamalleista eriytyvät "back-office" toiminnoista kuten rahavirtojen hallinta, osakaslistojen ylläpito tai sijoittajasuhteiden ylläpitoon liittyvät työkalut. Joka tapauksessa alustat tarjoavat jatkossakin hyödyllisiä digitaalisia työkaluja sekä enkeleille että piensijoittajille. Yhtiöjärjestykset, kaupparekisteriotteet ja osakassopimukset ovat helposti saatavilla, rahanpesutarkastukset tehdään digitaalisesti ja syndikointi tapahtuu verkossa ilman että enkeleiden pitää juosta ympäri kaupunkia paperin ja kynän kanssa. Tämä on erityisen suuri etu kansainvälisissä sijoituskierroksissa. 

Ankkurisijoittajat tulevat mukaan uusina pelureina listaamattomien yhtiöiden kierroksille. Usein sijoitusyhtiöitä eikä rahastoja, nämä ovat kauenpana yhtiöistä kuin aidot bisnesenkelit mutta lähenpänä kuin passiiviset joukkorahoittajat. Ankkurisijoittajt tuovat lisäarvoa pääasiassa sijoituskohteiden valinnan kautta, mutta myös keräämällä pieniä sijoituksia yhteen paremman neuvotteluaseman saavuttamiseksi, esikierroksille pääsemiseksi ja myös taaten mahdollisuuden osallistua jatkorahoituskierroksille silloin kun se on yhtiön kehityksen vuoksi perusteltua. 

Osakemarkkinat ja pörssit hyötyvät. Laajasti omistettujen listaamattomien yhtiöiden yleistyminen tekee jälleen pörssilistautumisesta luonnollisemman exit-menentelmän aikaisen vaiheen sijoittajille. VC-rahastoilla on aina omat rahaston elinkaarensa ja yrityskauppoja tapahtuu edelleen, mutta ei vaadi paljoa mielikuvitusta nähdäkseen että joukkorahoitus kääntää kelloa taaksepäin, aikaan jolloin pörssi oli luonnollinen loppusijoituspaikka kasvuyhtiöille. Toivottavasti voimme lopulta unohtaa englanninkielisen sanahirviön "de-equitisation".  

Lopuksi

Kaikki muuttuu mutta lopulta mikään ei muutu. Pääomaa on nostettu isolta sijoittajajoukolta tuhansia vuosia. Ainoastaan käyttämämme teknologia on uutta. Mutta oli viimeisin villitys mitä tahansa, sijoittamisen on aina oltava maltillista ja vastuullista.

 

Tämä kirjoitus on julkaistu englanniksi kirjoittajan LinkedIn-profiilissa. 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat